Centrul

Centrul de Excelenţă Academică este persoană juridică română de drept privat, non-profit, neguvernamentală şi necondiţionată politic.

Menirea Centrului este de a reuni personalităţi academice din ţară şi străinătate, care împărtăşesc aceleaşi idealuri cu privire la necesitatea dezvoltării de programe dedicate sprijinirii şi încurajării progresului academic. Principalele sfere de interes ale Centrului privesc ştiinţele administrative, juridice, politice, economice, relaţiile internaţionale, studiile europene şi comunicarea.

Iniţiativa constituirii acestuia aparţine unui grup de cadre universitare şi tineri absolvenţi ai Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, precum şi ai Universităţii din Bucureşti. Iniţiativa s-a concretizat prin înfiinţarea formală în 2010, prin încheierea nr. 86 din 16 aprilie 2010 pronunţată de Judecătoria Sector 3, Bucureşti. Conform prevederilor statutare, Centrul este condus de către un Preşedinte, având un mandat de trei ani. Informaţii suplimentare se regăsesc în Statutul Centrului (PDF). Structura actuală de conducere este următoarea:

Preşedinte Prof.univ.dr. Ioan Alexandru

Consiliul Director Conf.univ.dr. Mădălina Cocoşatu, Conf.univ.dr. Victor T. Alistar, Lect.univ.dr. Crina R. Rădulescu, Alina G. Burlacu

Director executiv Mihaela V. Cărăuşan

23 martie 2017

Stimate Doamne,
Stimaţi Domni,

Prin prezenta, Ioan ALEXANDRU, în calitate de Președinte al Asociației „Centrul de Excelență Academică”, persoană juridică de drept român, cu sediul în București, Str. Brăilița nr. 9, Bl. D9B, Sc. A, Ap. 52, Sector 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 10131A/2010, având CUI 27039118, în conformitate cu Art. 25 din Statut, vă transmit

CONVOCATORUL

Adunării Generale a Membrilor Asociației susmenționate, pentru data de 04.04.2017, la ora 10:00, la adresa din București, Bd. Magheru nr. 22, Et. 3, Sector 1, cu următoarele puncte pe

ORDINEA DE ZI:

1. Analiza situaţiei membrilor aderenţi. Concluzii şi măsuri;
2. Prezentarea de către Consiliul Director a raportului de activitate, bilanțului contabil și a situației financiare în anul 2016. Concluzii și măsuri;
3. Propuneri de dezvoltare.

În cazul în care pentru Adunarea Generală din data de 04.04.2017 nu se vor întruni condiţiile de cvorum necesare, neputându-se adopta astfel decizii în mod valabil, vă solicităm să vă prezentaţi la o nouă Adunare Generală, cu aceeaşi Ordine de zi, pentru data de 05.04.2017, la ora 10:00 la aceeași adresă, respectiv București, Bd. Magheru nr. 22, Etaj 3, Sector 1.

Dacă la prima Adunare Generală se vor întruni condiţiile de cvorum necesare, pe cale de consecinţă, ce-a de-a doua Adunare, solicitată a fi convocată pentru data de 05.04.2017, la ora 10:00, nu va mai avea loc.

În cazul în care prezenţa personală nu este posibilă la data, ora şi locul stabilite prin prezentul Convocator, vă informăm asupra faptului că votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat prin reprezentare in baza unei scrisori.

Va rugam confirmaţi primirea acestui mesaj precum şi participarea la şedinţa AGA.

Cu deosebita consideraţie,

PREŞEDINTE,
Ioan ALEXANDRU

UA-64937686-1