RRA, Volumul I, 2012

Teoria cunoaşterii nu este o simplă teorie între multe altele, ci începutul unei adânci sau mărginite concepţii despre lume. ~Lucian Blaga

Volumul 1, numărul 4, decembrie 2012
Coordonator: Lect.univ.dr. Mădălina Cocoşatu

Sacralitatea Justiţiei

Judecătorul - Dumnezeul dreptăţii pe pamânt

Spiritul justiţiei între sacru şi profan

Tratatul de la Lisabona - o nouă Constituţie Europeană

Recenzie: Joseph A. Schumpeter, Poate supravieţui capitalismul? Distrugerea creatoare şi viitorul economiei globale

Volumul 1, numărul 3, septembrie 2012
Coordonator: Ec.dr. Adelina Dumitrescu

Iarăşi criza?

Integrarea economică, între concept şi încheiere

Criză şi management

“Războiul monedelor”- actualitate şi perspective

Green Economy Initiative – A Solution to Socioeconomic Inclusiveness

Recenzie: Criza din Zona Euro, în dezbatere. Note pe marginea unei dezbateri de specialitate

Volumul 1, numărul 2, iunie 2012
Coordonator: Lect.univ.dr. Claudia Gilia

Reformarea sistemului electoral şi crearea unei culturi electorale

Avantaje şi dezavantaje ale diferitelor tipuri de sisteme electorale

Argumente pentru principiul reprezentării proporţionale în contextul realizării democraţiei parlamentare

Necesitatea unui cod electoral?

Analiză comparată a sistemelor electorale din statele europene

Interesul tinerilor pentru viaţa politică

Recenzie: MARQUINA, Antonio (ed.): Energy Security. Visions from Asia and Europe

Recenzie: Carmen COSTEA, Constantin POPESCU, Alexandru TAŞNADI (coord.): Criza e în NOI

Volumul 1, numărul 1, martie 2012
Coordonator: prof.univ.dr. Ion Craiovan

Filosofia dreptului şi condiţia practică a juristului

Despre câteva ipostaze ale filosofiei dreptului

Calităţi aplicative ale filosofiei dreptului

Fundamentele filosofice ale principiilor generale ale dreptului

Filosofia dreptului şi jurisprudenţa

Fundamentele filosofice ale principiului proporţionalităţii reflectate în doctrină şi jurisprudenţă

Recenzie: Dragoş, D. C., Neamţu B. (Coordonatori), Instituţia Ombudsmanului: Justiţie Alternativă?

Recenzie: Corlăţean, T., Succesiunea Statelor în Dreptul Internaţional

Recenzie: Pollack, K.M. et al, The Arab Awakening. America and the Transformation of the Middle East

ISSN 2284 – 9610

ISSN–L = 2284 – 9610