Centrul de Excelenţă Academică este persoană juridică română de drept privat, non-profit, neguvernamentală şi necondiţionată politic.

Menirea Centrului este de a reuni personalităţi academice din ţară şi străinătate, care împărtăşesc aceleaşi idealuri cu privire la necesitatea dezvoltării de programe dedicate sprijinirii şi încurajării progresului academic. Principalele sfere de interes ale Centrului privesc ştiinţele administrative, juridice, politice, economice, relaţiile internaţionale, studiile europene şi comunicarea.

Iniţiativa constituirii acestuia aparţine unui grup de cadre universitare şi tineri absolvenţi ai Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, precum şi ai Universităţii din Bucureşti. Iniţiativa s-a concretizat prin înfiinţarea formală în 2010, prin încheierea nr. 86 din 16 aprilie 2010 pronunţată de Judecătoria Sector 3, Bucureşti. Conform prevederilor statutare, Centrul este condus de către un Preşedinte, având un mandat de trei ani. Informaţii suplimentare se regăsesc în Statutul Centrului (PDF). Structura actuală de conducere este următoarea:

Preşedinte Prof.univ.dr. Ioan Alexandru

Consiliul Director Conf.univ.dr. Mădălina Cocoşatu, Conf.univ.dr. Victor T. Alistar, Lect.univ.dr. Crina R. Rădulescu, Alina G. Burlacu

Director executiv Mihaela V. Cărăuşan