[one_half] Membri Fondatori

[toggle title=”Doctor Victor Teodor Alistar”]

[dropcap1]1[/dropcap1]Membru al Consiliului Director. Absolvent al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi al Universităţii Danubius din Galaţi. Doctor în Ştiinţe administrative. Victor Alistar este directorul executiv al Transparency International Romania, funcţie ocupată în culmul cu poziţia universitară din cadrul SNSPA. Este membru al Comisiei guvernamentale pentru Manageri Publici, al Comitetului strategic al Direcţiei Generale Anticorupţie, formator în transparenţă, integritate publică şi lupta împotriva corupţiei.[/toggle]

[toggle title=”Doctor Mihaela V. Cărăuşan”]

[dropcap1]2[/dropcap1]Membru al Consiliului Director. Licenţiată în Ştiinţe Administrative în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2000) şi în Drept în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (2002). Obţine titlul de doctor în drept administrativ şi drept administrativ european din partea Universităţii din Craiova (2007). Totodată, obţine diploma de masterat în Drept internaţional şi comunitar la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti (2009). A urmat cursuri de specializare în cadrul Centrului Internaţional de Formare Profesională de la Nisa, Franţa (1998), Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei la Strasbourg, Franţa (2001 şi 2007). Din 2003 este lector universitar în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, şeful Departamentului de Programe Comunitare al Facultăţii de Administraţie Publică, iar din 2009 şeful Catedrei de Drept.[/toggle]

[toggle title=”Doctor Crina R. Rădulescu”]

[dropcap1]3[/dropcap1]Membru al Consiliului Director. Licenţiată în Ştiinţe administrative în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2001) şi Drept la Universitatea „Hyperion” din Bucureşti (2005). A absolvit cursuri de masterat în studii administrative europene la SNSPA (2003) şi drept public european la Organizaţia Europeană de Drept Public de la Atena, Grecia (2007). În 2008 îi este conferit titlul de doctor în drept de către Universitatea din Craiova. A obţinut certificate de formator, manager de proiect, precum şi evaluator intern al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. Totodată, deţine expertiză semnificativă în crearea şi livrarea de programe de formare în cadrul Programului Tinerilor Profesionişti (YPS) şi LifeLong Learning Programme / Eramus al Comisiei Europene.[/toggle]

[toggle title=”Cristian Botan”]

[dropcap1]4[/dropcap1]Licenţiat în Ştiinţe administrative în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. În prezent, masterand în Spaţiul Public European în cadrul aceleiaşi instituţii. A urmat stagii de practică în cadrul Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă (2007), Ministerului Dezvoltării, Locuinţelor şi Lucrărilor Publice (2008), Organizaţiei Europene de Drept Public din Grecia (2008) şi Transparency International România (2008), acolo unde a continuat ca asistent de proiecte până în 2010. A urmat cursurile Şcolii de vară organizate de Universitatea Centrală Europeană din Budapesta în domeniul Integrităţii în societatea politică (2010).[/toggle]

[toggle title=”Alina Gabriela Burlacu”]

[dropcap1]5[/dropcap1]Director executiv. Licenţiată din 2009 în Ştiinţe administrative în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi în Ştiinţe politice la Universitatea din Bucureşti. În prezent, masterand în Spaţiul Public European al Facultăţii de Administraţie Publică şi în Analiza şi soluţionarea conflictelor al Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul SNSPA. A urmat stagii de practică în cadrul Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă (2007), Ministerului Dezvoltării, Locuinţelor şi Lucrărilor Publice (2008), Organizaţiei Europene de Drept Public din Grecia (2008), Institutului Diplomatic Român (2009), Primăriei Sectorului 1, Bucureşti (2010).[/toggle]

[toggle title=”Larisa Rotaru”]

[dropcap1]6[/dropcap1]Secretar general. A absolvit cursurile Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2009). În prezent, masterand în Analiza şi soluţionarea conflictelor al Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană. A beneficiat de un program de mobilitate Erasmus la Universitatea Pavla Jozefa Šafárika din Košice, Slovacia (2008). A urmat stagii de practică în cadrul Institutului European din Romania (2009) şi Black Sea Trust for Regional Cooperation, German Marshall Fund (2010).[/toggle]

Membri 

[toggle title=”Doctor Augustin Fuerea”]

[dropcap1]1[/dropcap1]Membru al Consiliului Director. Obţine diploma de licenţă în drept în cadrul Universităţii din Bucureşti. Tot aici îşi susţine în 1995 şi teza de doctorat, „Regimul juridic al străinilor în dreptul intern şi în dreptul internaţional public”. Urmează cursuri de specializare în probleme de securitate comună organizate de către Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) la cartierul general de la Bruxelles, Belgia (1995), Garmmisch, Germania (1996) şi Oberamergau, Germania (1997). În iunie 2004 urmează cursul pentru formarea de mediatori organizat de către Curtea Europeană de Arbitraj, CCIRB şi Assises des institutions arbitrales méditerranéenes et du Moyen Orient.

[toggle title=”Doctor Iulian Nedelcu”]
[dropcap1]5[/dropcap1]Licenţiat în ştiinţe juridice din partea Universităţii Bucureşti, obţinând mai târziu şi titlul de Doctor în drept. Până în 1991 a ocupat funcţiile de Jurisconsult şi Şef Sector Secretariat Juridic în cadrul Consiliului Popular al Jud. Olt, începându-şi apoi cariera academică în cadrul Universităţii din Craiova. Devine lector suplinitor in 1991, promovează ca lector universitar (1992), conferenţiar universitar (1996) şi în final profesor universitar (2000). În paralele a profesat ca avocat, membru al Baroului Olt. Este membru al Institutului Naţional de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” , filială a Institutului de Ştiinţe Administrative –Bruxelles, membru fondator al Asociaţiei „Jus Alba”, membru al Societăţii Academice pentru Ştiinţe Administrative, profesor universitar doctor consultant Agenţia Guvernamentală Română pentru Acreditare şi Calitate în Învăţământul Superior, membru Colegiul de redacţie ”Revista Universitară de Sociologie”publicaţie semestrială , apare sub egida Universităţi Craiova. Este referent de specialitate în comisiile de doctor ale Facultăţilor de Drept din Universităţii Bucuresti şi Craiova şi a Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul S.N.S.P.A. A participat la numeroase congrese şi conferinţe internaţionale de specialitate desfăşurate sub auspiciile S.N.S.P.A. sau sub patronajul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (2004). A publicat articole în Revista de Studii Juridice, Craiova, în La Revue Des Sciences Juridiques, Revista de Studii socio-umane, Craiova. A primit premiul Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea „Drept Civil-Contracte Speciale” (2004) şi Premiul Academiei Internaţionale Mihai Eminescu (2009) pentru secţiunea Ştiinţe juridice.[/toggle]

[toggle title=”Doctor Vasilica Negruţ”]

[dropcap1]2[/dropcap1]A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti în 1988. Susţine teza de doctorat cu titlul „Descentralizarea administraţiei publice pe baza principiului autonomiei locale” în aprilie 2001, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti. Îşi începe cariera academică în 1992, în calitate de asistent universitar al Universităţii Danubius din Galaţi. Promovează apoi consecutiv ca lector asociat (1996), lector (1998), conferenţiar (2003) şi în final profesor (2008). În perioada 2003-2007 a fost prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii Danubius, iar începând cu noiembrie 2007 ocupă fotoliul de decan al acesteia. A participat la o serie de programe de specializare, printre care cursul privind mediatorii antidiscriminare organizat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării aflat în subordinea Parlamentului României (2006) şi cursul post-universitar privind practica relaţiilor internaţionale şi studii europene al Institutului Diplomatic Român (2007).[/toggle]

[toggle title=”Doctor Andy Puşcă”]

[dropcap1]10[/dropcap1]Licenţiat în ştiinţe juridice din partea Universităţii Danubius din Galaţi şi în ştiinţe administrative din partea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. A absolvit cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, precum şi cursuri de masterat în drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă la Catedra UNESCO a Universităţii de Nord din Baia Mare. În 2006 obţine titlul de doctor în drept din partea Institutului de Ştiinţe Juridice al Academiei Române. Începând cu 2000, este preparator universitar în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, funcţie cumulată cu cea de avocat în cadrul Baroului Bucureşti. În 2002 avansează ca asistent universitar. În următorii doi ani este lector în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti şi Institutului Naţional al Magistraturii. Începând cu 2004 este lector universitar în cadrul SNSPA, conducând activităţi de curs şi seminar la disciplinele Drept civil şi Drept procesual civil. Din martie 2003 este conferenţiar universitar şi prorector al Universităţii Danubius din Galaţi.[/toggle]

[toggle title=”Doctor Marius Andreescu”]
[dropcap1]3[/dropcap1]Licenţiat în ştiinţe juridice (1982) la Facultatea de Drept Economic Administrativ Sibiu, îşi continuă studiile în cadrul Universităţii Bucureşti, unde obţine şi titlul de Doctor în Drept cu teza de doctorat „Drept constituţional şi instituţii politice” (2007). A urmat cursuri de specializare la Universitatea din Wales Swansea(1999) şi Universitatea din Cambrige(2001) şi documentări în cadrul Curtii Europeane de Justiţie (2008). Activitatea universitară o începe în calitate de asistent universitar, în cadrul Universităţii din Piteşti, în prezent ocupând funcţia de lector universitar. De asemenea, este formator al Institutului Naţional al Magistraturii. În calitate de magistrat a ocupat posturile de Preşedinte al Judecătoriei Piteşti, Judecător la Tribunalul Argeş, Preşedintele Sectiei Penale la Tribunalul Argeş. În prezent este judecător la secţia penală a Curtii de Apel Piteşti. În parelel este membru al Institutului de Ştiinţe Administrative„Paul Negulescu”, membru fondator al Institutului de Drept Public şi Stiinţe Administrative al României, colaborator al Academiei Româno-Americane (ARA) cu sediul la New York, iar în perioada 1999-2007 a fost coordonator al programului „Probaţiunea în România”(1999- 2007),în colaborare cu Guvernul Britanic. A fost decorat de Preşedintele României cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofiţer (2000), a primit Diploma de Excelenţă acordată de Centrul Cultural Piteşti (2004), Diploma de Onoare acordată de Asociaţia de Tineret Muntenia (2005), Diploma de Excelenţă a Universităţii Alma Mater Sibiu(2010).[/toggle]

[toggle title=”Doctor Bogdan Ciubotaru”]
[dropcap1]4[/dropcap1]Licenţiat în ştiinţe juridice în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi în chimie la Universitatea Tehnica din Iaşi, şi-a continuat studiile în ştiinţe juridice şi administrative, obţinând în 2010 titlul de Doctor în ştiinţe juridice, oferit de Universitatea Bucureşti. Este membru fondator şi secretar cu probleme curente al Asociaţiei Române de Drept Constituţional, de asemenea membru activ al Institului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” . Îşi începe activitatea didactica în sfera academică în 1998, ca preparator universitar în cadrul Universităţii „Mihail Kogălniceanu”. În prezent ocupând postul de lector universitar, fiind titularul cursurilor Sisteme ale administraţiei publice în Europa, Drept administrativ, Probleme speciale de contencios administrativ. Din 1998 işi desfăşoară activitatea în calitate de avocat, fiind membrul Baroului din Iaşi. A publicat articole în domeniul ştiinţelor juridice şi administrative, precum: „Autonomie locală. Probleme locale. Soluţii locale”, „Necesitatea redimensionării constituţionale a dreptului de proprietate privată din perspectiva integrării comunitare a României”, Interdicţia discriminărilor rasiale în dreptul românesc”, „Cu privire la constituţionalitatea jurisdicţiilor administrative”.
A participat la sesiunile ştiinţifice anuale organizate de Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, în anul 2000 a fost moderator al activităţilor proiect organizate de către Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică, în perioada 2008-2009 a fost coordonatorul echipei Proiectului Grundtvig, cu titlul “European Parents School for Lifelong Learning “, în 2009 a fost desemnat co-trainer în cadrul Proiectului PHARE/2006/018-147.01.03.01.01.[/toggle]

[toggle title=”Doctor Mădălina Cocoşatu”]
[dropcap1]5[/dropcap1]…[/toggle][/one_half]

[one_half_last][toggle title=”Doctor Claudia Gilia”]

[dropcap1]16[/dropcap1]Licenţiată atât în ştiinţe administrative (1998), cât şi în ştiinţe juridice (2001) în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii „Valahia” din Târgovişte. Urmează cursuri de masterat la Universitatea Paris XII (Facultatea de Litere şi Ştiinţe Umane şi Facultatea de Administraţie) şi la Universitatea „Valahia” din Târgovişte (2001). Tot aici obţine şi certificatul de pedagogie şi tehnici de predare (2002). Obţine titlul de doctor în drept din partea Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române cu teza „Statul de drept” (2006). În 1998 se alătură personalului universitar al Universităţii „Valahia”, deţinând în prezent gradul de lector universitar. A fost însărcinată cu coordonarea mai multor proiecte europene, printre care „Dimensiunea europeană a competenţelor formatorilor în administraţia publică” (grant Leonardo da Vinci). Este colaborator extern al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române din anul 2006, membru al Institutului CEDIMES din 2007, membru în echipele de implementare ale unor granturi CNCSIS („Sistemul electoral şi electori români în faţa alegerilor europene” – 2007; „Incidenţa legislaţiei comunitare asupra legislaţiei româneşti în domenii prioritare” – 2007-2009), cadru didactic în cadrul modului european Jean Monnet nr. C04/0019, cu titlul „Ideea de unitate europeană de la Planul Marshall la proiectul de Tratat asupra Constituţiei Europene”, membru al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României (din 2007), precum şi membru al Uniunii Juriştilor din România (2008).[/toggle]

[toggle title=”Doctor Gina Livioara Goga”]
[dropcap1]17[/dropcap1]…[/toggle]

[toggle title=”Doctor Ivan Vasile Ivanoff”]

[dropcap1]6[/dropcap1]Licenţiat atât în ştiinţe economico-administrative (1979), cât şi în drept (1994). Doctor în drept (2004), cu doctorat susţinut în cadrul Universităţii din Craiova. A absolvit cursuri de masterat în managementul administraţiei publice locale (Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2004), precum şi o serie de programe de specializare în ţară (Curs destinat înalţilor funcţionari publici – Institutul Naţional de Administraţie, 2008; Managementul proiectelor – Centrul Regional de Perfecţionare din Bucureşti, 2007; Reforma în administraţia publică – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, 2001; Performanţă în administraţia publică – Centrul Naţional de Administraţie Publică Locală, 1999; Perfecţionare a secretarilor de judeţe, SNSPA, 1997; Perfecţionare a secretarilor prefecturilor, Secretariatul General al Guvernului, 1991) şi în străinătate (Drept internaţional umanitar şi management al Crucii Roşii – Federaţia Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, Geneva, 2003; Perfecţionare în reforma protecţiei copilului – Portland State University, Oregon, Statele Unite ale Americii, 1998). Ocupă funcţia de secretar al judeţului în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi concomitent aceea de preşedinte al filialei judeţene de Cruce Roşie Dâmboviţa. Începând cu 2004, este lector în cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte. S-a numărat printre membrii fondatori ai Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu.[/toggle]

[toggle title=”Doctor Dragoş Dumitru Jaliu”]

[dropcap1]7[/dropcap1]Consultant Fonduri Structurale, formator certificat CNFPA si doctor in domeniul dezvoltarii regionale, Dragos are o larga activitate in domeniile Managementului Proiectelor si al Planificarii Strategice, Dezvoltarii de Competente Antreprenoriale si Formarii de Formatori. Detine o certificare internationala in management de proiect acordata de Project Management Institute, Folcroft, Pennsylvania, USA. A sustinut peste 90 de sesiuni de instruire pentru adulti in domeniul fondurilor si procedurilor europene, al reformei in administratie si al educarii adultilor. In anul 2006 a absolvit cursul de „Formare de Formatori” organizat de InWent – Germania devenind si Trainer Certificat International in domeniul Fondurilor Structurale, in 2009 obtinand si certificare nationala in „Formator de formatori” si „Manager de proiect” acordata de CNFPA. Dragos a activat in calitate de expert in implementarea a 6 proiecte finantate din FSE, este partener Structural Consulting™ Group, lector SNSPA – Facultatea de Administratie Publica si membru Project Management Institute. Este initiatorul portalului de informare www.fonduri-structurale.ro.[/toggle]

[toggle title=”Doctor Ioan Lazăr”]
[dropcap1]8[/dropcap1]Licenţiat în ştiinţe juridice la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (1999), a urmat studii de aprofundare în domeniul ştiinţelor juridice şi managementului. Universitatea din Craiova îi oferă titlul de Doctor in drept (2010). Este absolvent al cursurilor de pregătire ca mediator organizate de Miniterul Justiţiei din România, Ambasada SUA şi Centrul Pilot de Mediere din Craiova şi al Programului naţional de training şi autorat ştiinţific din cadrul proiectului „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”. Îşi începe cariera academică în calitate de cadru didactic asociat (2005), devenind asistent universitar (2008), în prezent ocupând funcţia de lector universitar. În 1999 îşi incepe activitatea de avocat, fiind admis în Baroul Alba. Este membru fondator şi vicepreşedinte al Asociaţiei „Centrul de Mediere Alba” şi al Asociaţiei „Jus Alba”, membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, membru fondator şi secretar ştiinţific al Societăţii Române de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private – SOROCAP, membru al Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova. Face parte din colegiul de redacţie al revistelor „Curentul Juridic”, „ Revista de Drept Procedural” şi este colaborator principal al revistei „Pandectele Romane”. În calitate de mediator a fost membru al Programului PHARE 2004, contract nr. 2004/016-722.01.02/03/DEM. Din 2011 este lector în cadrul Institutului Naţional de Pregătire a Avocaţilor. A primit distincţii precum Premiul ”Anibal Teodorescu” pentru volumul ”Jurisdicţii administrative în materie financiară” oferit de Uniunea Juriştilor din România sau „Profesor Bolognia”, distincţie acordată de Uniunea Naţională a Organizaţilor Studenţeşti din România.[/toggle]

[toggle title=”Doctor Cezar Corneliu Manda”]
[dropcap1]9[/dropcap1]…[/toggle]

[toggle title=”Doctor Andra Marin”]
[dropcap1]10[/dropcap1]…[/toggle]

[toggle title=”Doctor Cristina E. Nicolescu”]
[dropcap1]11[/dropcap1]…[/toggle]

[toggle title=”Doctor Liana Pascariu”]
[dropcap1]12[/dropcap1]Licenţiată în ştiinţe juridice în cadrul Universităţii „Petre Andrei” Iasi, Facultatea de Drept şi în ştiinţe administrative în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică. A urmat un master în studii europene la Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Centrul de Studii Europene, iar în 2010 obţine titlul de doctor în ştiinţe juridice în cadrul Universităţii Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative. În prezent este avocat titular în cadrul cabinetului individual de avocat din Baroul Suceava şi lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, unde susţine cursuri, seminare şi tutoriale la disciplinele Drept administrativ, Drept comunitar şi instituţii comunitare, Protecţia juridică a drepturilor omului, Achiziţii şi licitatii, Dreptul afacerilor.[/toggle]

[toggle title=”Doctor Roxana M. Popescu”]
[dropcap1]13[/dropcap1]………[/toggle]

[toggle title=”Doctor Adelina Dumitrescu”]
[dropcap1]14[/dropcap1]…[/toggle]

[toggle title=”Doctor Eugen Ioan Roman”]
[dropcap1]15[/dropcap1]…[/toggle]

[toggle title=”Doctor Nicolae Sfăcăreanu”]
[dropcap1]16[/dropcap1]Licenţiat în economie militară în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare Bucureşti, Facultatea de „Servicii” şi în ştiinţe juridice în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Drept. A absolvit mai multe cursuri postuniversitare în ştiinţe administrative (SNSPA), unde a fost şef de promoţie, în drept internaţional umanitar, drept comunitar european (Universitatea Bucureşti), dar şi cursuri de perfecţionare şi specializare ca inspector resurse umane (Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale), expert-evaluator societăţi comerciale (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR), mediator (Asociaţia Pro Medierea, Bucureşti). În decembrie 2008 Preşedintele României îi acordă Ordinul Naţional „SERVICIUL CREDINCIOS” în gradul de „CAVALER”, în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism, dăruirea şi devotamentul dovedite pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea Summit–ului NATO de la Bucureşti din aprilie 2008.[/toggle][/one_half_last]