Persoanele fizice au posibilitatea de a direcţiona această cotă din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior către o entitate nonprofit. Sumele astfel obţinute vor fi utilizate de Centru pentru a organiza noi programe de studiu şi cercetare sau pentru a asigura sustenabilitatea iniţiativelor în curs. Detalii suplimentare sunt disponibile aici.

Există două tipuri de formulare (declaraţii), în funcţie de numărul surselor de venit:
[one_third]

Declaraţia #200

Se completează de persoanele care au înregistrat alte surse de venit în afara salariului. În capitolul III, bifaţi a doua căsuţă şi introduceţi informaţiile noastre.
Descărcaţi declaraţia #200 aici.

[/one_third]

[one_third]

Declaraţia #230

Se completează de persoanele pentru care salariul a reprezentat sursa unică de venit. În capitolul II, bifaţi a doua căsuţă şi introduceţi informaţiile.
Descărcaţi declaraţia #230 aici.

[/one_third]

[one_third_last]

Datele noastre

Denumire: Centrul de Excelenţă Academică
Cod de identificare fiscală: 27039118
IBAN: 
Banca: Banca Transilvania (Str. Lipscani nr.102, București 400027)[/one_third_last]

Vă rugăm să aveţi în vedere că în acord cu prevederile legale în vigoare, toate formularele aferente acestei proceduri depuse la administraţiile fiscale locale trebuie completate de mână. Termenul pentru anul acesta este 25 mai 2017.