Proiect de tineret realizat în parteneriat cu Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București.

Proiectul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 – 15 de ani care se află încă în sistemul de învățământ profesiona. În vederea reducerii șomajului în rândul acestora, proiectul își propune încurajarea spiritului antreprenorial și orientarea profesională prin dezvoltarea de abilități soft.
În acest sens, proiectul prevede organizarea unor programe de formare de competențe și abilități antreprenoriale având la bază o metodologie validată internațional. Totodată, beneficiarii vor avea acces la o serie de surse de informare privind reglementările legale din România și documentele necesare inițierii și dezvoltării unei afaceri.
Prin activitățile sale proiectul încurajează demararea de către tineri a unor afaceri proprii și inserția acestora pe piața forței de muncă.

Obiectiv general: Reducerea șomajului în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 – 21 de ani care se află încă în sistemul de învățământ profesional:

Obiective specifice:
1.Încurajarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 – 21 de ani care se află încă în sistemul de învățământ profesional;
2.Facilitarea accesului tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 – 21 de ani care se află încă în sistemul de învățământ profesional la surse de finanțare națională și europeană pentru inițierea unei afaceri;
3.Formarea de competențe și abilități antreprenoriale în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 – 21 de ani care se află încă în sistemul de învățământ profesional.

Ca urmare a dobândirii de competențe antreprenoriale, cât și prin creșterea accesului acestor tineri la informații privind inițierea și dezvoltarea unei afaceri, aceștia se vor implica fie în dezvoltarea unor proiecte antreprenoriale proprii, fie în găsirea unui loc de muncă. Totodată, participarea la proiect va îmbunătăți accesul beneficiarilor la informații privind inițierea și dezvoltarea unei afaceri creative în România. 

Comunicat de presă, 6 noiembrie 2015

Surse de finanțare naționale și europene privind inițierea și dezvoltarea unei afaceri în România

Normele legale privind inițierea și dezvoltarea unei afaceri în România

Viitorii antreprenori în acțiune, Scena 1 și Scena 2