Denumire proiect:
Antreprenoriat pentru Toţi!

Tip proiect:
Proiect local de tineret

Finanţator:
Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, Ministerul Tineretului şi Sportului

Scurtă descriere a proiectului:
Proiectul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 de ani care se află încă în sistemul de protecție a copilului din Municipiul București. Acești tineri constituie o categorie vulnerabilă expusă riscului de excluziune socio-profesională. În vederea reducerii șomajului în rândul acestora, proiectul își propune încurajarea spiritului antreprenorial și orientarea profesională prin dezvoltarea de abilități soft.
În acest sens, proiectul prevede organizarea unor programe de formare de competențe și abilități antreprenoriale având la bază o metodologie validată internațional. Totodată, beneficiarii vor avea acces la o serie de surse de informare privind reglementările legale din România și documentele necesare inițierii și dezvoltării unei afaceri.
Pe întreg parcursul proiectului, cât și după finalizarea acestuia, tinerii din grupul țintă vor beneficia de orientare și consiliere profesională și de sprijin din partea unor mentori.
Prin activitățile sale proiectul încurajează demararea de către tineri a unor afaceri proprii și inserția acestora pe piața forței de muncă.

Impactul proiectului:
Ca urmare a dobândirii de competențe antreprenoriale, cât și prin creșterea accesului acestor tineri la informații privind inițierea și dezvoltarea unei afaceri, aceștia se vor implica fie în dezvoltarea unor proiecte antreprenoriale proprii, fie în găsirea unui loc de muncă. Totodată, în urma participării la proiect, beneficiarii vor putea răspunde mai bine provocărilor de pe piața forței de muncă prin dobândirea unor abilități socio-profesionale căutate într-o economie competitivă.
Deoarece instrumentele și metodele folosite în cadrul trainingului sunt de natură experiențială și non-formală, tinerii vor fi implicați într-o serie de activități care presupun dezvoltarea unor abilități soft de comunicare, colaborare, relaționare etc. Pentru a crește șansele de integrare a tinerilor pe piața forței de muncă, aceștia vor participa la sesiuni de consiliere pentru orientare în cariera și dezvoltare personală asigurate de un membru al Centrului de Excelență Academică.

Grup ţintă:
Proiectul se adresează direct tinerilor din centrele de plasament din Municipiul București care au împlinit vârsta de 18 ani și care se află încă în sistemul de protecție a copilului.

Obiectiv general:
Reducerea șomajului în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 de ani care se află încă în sistemul de protecție a copilului.

Obiective specifice:
1. Încurajarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 de ani care se află încă în sistemul de protecție a copilului;

2. Formarea de competențe și abilități antreprenoriale în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 de ani care se află încă în sistemul de protecție a copilului.

Echipa de proiect:
Manager de proiect – Mihaela V. Cărăuşan;
Asistent de proiect – Mihaela V. Tucă;
Consilier orientare profesională şi dezvoltare personală (voluntar) – Adrian Sion.

Echipa de cercetare-documentare:
Coordonator – conf.univ.dr. Mădălina Cocoșatu;
Membru – Iulia Popescu;
Membru/Formator – Alina Gabriela Burlacu;
Secretar (voluntar) – Alexandra Gavriliță;

Comunicate de presă:
30 august 2014
25 septembrie 2014
10 octombrie 2014 – Conferinţa de închidere a proiectului
Agenda conferinţei