Denumire proiect:
Leadership prin educaţie financiară (LEF)

Tip proiect:
Proiect local de tineret

Finanţator:
Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, Ministerul Tineretului şi Sportului

Scurtă descriere a proiectului:
Proiectul își propune să abordeze educația financiară pe 2 direcții folosind instrumente specifice educației non-formale care prezintă atractivitate în rândul tinerilor:

  1. Educația financiară ca pilon al leadershipului personal și profesional.
  2. Educația financiară ca atu competițional în ceea ce privește inserția pe piața forței de muncă.

Proiectul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani aflați în căutarea unui loc de muncă, încurajează dezvoltarea abilităților de leadership prin educație financiară şi sprijină inserția profesională a acestor tineri pe piața forței de muncă. În acest sens, proiectul își propune organizarea unor programe de formare privind responsabilizarea financiară a tinerilor din grupul țintă. Totodată, beneficiarii vor avea acces la o serie de informații de natură financiară care asigură luarea unor decizii sustenabile privind asumarea drepturilor, obiligațiilor și riscurilor financiare din relațiile contractuale.

Obiective:
Obiectivul general propus prin intermediul proiectului este de a dezvolta abilitățile de leadership prin creşterea independenţei financiare a 40 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani aflaţi în căutarea unui loc de muncă.  Astfel, în primul rând, proiectul promovează educația financiară în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani ca pilon al proiectelor antreprenoriale. În al doilea rând, se dorește facilitarea accesului tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani la informaţii relevante privind educaţia financiară. Nu în ultimul rând, proiectul va conduce la formarea de competențe și abilități privind planificarea financiară personală în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Proiectul se va desfășura în perioada 1 septembrie – 11 noiembrie 2016, în Municipiul București.

Valoarea totală a proiectului este de 5678.4 lei.

Echipa de proiect:
Manager de proiect – Mihaela V. Cărăuşan;
Asistent de proiect – Alina G. Burlacu.

Voluntari:
Alin Alexandru Dincă
Andrei Călinoiu

Comunicate de presă:

1 septembrie 2016

11 noiembrie 2016

Anunţ promovare ateliere.

Broșură: Leadership prin Educație Financiară

Viitori Lideri ai României în acţiune: Scena 1, Scena 2 şi Scena 3.