Educația non-formală beneficiază de o atenție crescută la nivel internațional considerându-se că aceasta are un rol important în educația tinerilor chiar dacă se întâmplă în afara curriculei educaționale. Centrul prin membri săi, cadre didactice universitare, promovează educația non-formală ca parte a curriculei academice. Astfel, în cadrul acestui program am promovat următoarele metode:

Teatru i(țe)nstituțional

Teatru instituţional, așa cum spune și numele, este o formă de teatru ce dă posibilitatea la interacţiune și la asumarea de roluri. Atributul distinct al acestei metode este conceptul de „instituţional” care descrie …

Cartografiere instituțională

Cartografierea presupune construcția unei hărți a instituțiilor, activitate ce se dorește un sprijin pentru cetățeni români și străini în construcția relației cu administrația publică și instituțiile politice „gazduite” în București.

PhotoVoice

Studenţii vor construi un mesaj către publicul larg, către autorităţi – clarificând cât este de importantă relaţia dintre administraţia publica și cetăţean şi care sunt direcţiile pe care le propun. Astfel, decidenţii sau publicul larg pot fi…