În cadrul cursului de Drept administrativ I, susţinut de conf.univ.dr. Mihaela V. Cărăuşan și Dr. Bogdan I. Berceanu, la Facultatea de Administraţie Publică din cadrul SNSPA, se vor mapa instituțiile politico-administrative centrale, teritoriale și locale ce au sediul în municipiul București.

Studenţii impreună cu o echipă a CExA vor construi o hartă a instituțiilor, activitate ce se dorește un sprijin pentru cetățeni români și străini în construcția relației cu administrația publică și instituțiile politice „gazduite” în municipiul București. Pentru efectuarea acestei activități studenții trebuie să realizeze mai multe acțiuni, dintre care menționăm: agregarea informațiile disponible despre instuțiile din raza teritorială a municipiului București și participarea prin  metoda “snapshot” la identificarea vizuală a instituțiilor supuse studiului.

Prin această activitate, publicul larg va beneficia de informațiile oferite, iar noi vom participa la  conturarea unei administraţii orientată către cetăţean.

Ce este cartografierea instituțională?

Cartografierea instituțională este o metodă de educaţie nonformală care permite transmiterea unor informații de strictă necesitate pentru cetățeni prin intermediul unei hărți, a unor imagini și a unor minime informații. Metoda oferă participanţilor posibilitatea de a cunoaște mai bine instituțiile politico-administrative naționale, teritoriale și locale din municipiul București (pentru moment J).

Obiective:

  • să permită studenţilor să caute şi să se gandească la informațiile minime necesare unui cetățean ce urmează să contacteze o instituție politico-administrativă;
  • să identifice prin metoda ”snapshot” instituțiile politico-administrative și să le cartografieze pe harta muncipiului București;
  • să ajungem la comunitate, la public, la cei care au nevoie de noi ca să le facem mai ușor drumul către administrație.

Necesar:

Pentru realizarea fotografiilor se vor utiliza aparatele fotografice sau smartphone-urile studenţilor. În cazul în care studentul nu dispune de mijloacele necesare realizării fotografiei i se va pune la dipoziţie (pe baza unui Proces verbal de predare – primire) un aparat foto din dotarea CExA. În vederea selecției informațiilor despre instituțiile politico-administrative este nevoie de conexiune internet.

Paşi de urmat în vederea efectuării activității de cartografiere:

1. Stabilirea membrilor grupului, 2-3 studenți / instituție;

2. Alegerea unei instituții (din lista de pe grupul yahoo dedicat disciplinei) ce se va analiza şi evidenţia în fotografiile efectuate de studenţii membri ai fiecărui grup;

3. Studiul activității instituției în vederea stabilirii informațiilor de inclus în caseta fiecărei instituții:

  • denumirea și acronimul instituției (cele oficiale din reglementările legale);
  • adresa sau adresele (cât mai detaliată);
  • pagina web;
  • e-mail de contact;
  • tel. și/sau fax;
  • scurtă descriere a principalelor activități, conform normelor legale (max. 50 cuvinte). Dacă sunt mai multe sedii de lucru ale instituției se vor identifica toate și se va preciza cu se ocupă acestea.

4. Studenţii anului I vor merge pe teren şi vor realiza fotografii ale instituțiilor alese.

ATENŢIE: Fotografiile se vor efectua cu respectarea normelor legale în vigoare (art. 71-76 din Codul Civil şi art.10, 88 şi 90 din Legea nr. 8/1996).

5. Informațiile culese se vor redacta într-un document word cu caractere Arial Narrow de 8, iar fotografiile se vor păstra ca jpg separat, nu se vor include în document.  Acestea se vor transmite pe e-mail menționând numele membrilor echipei ce au lucrat la cartografierea respectivei instituții. În cazul în care nu primiți mesaj de confirmare, în maximum 3 zile, reveniți și retransmiteți.

Acțiuni specifice ce exced grupul de studenți:

1. Pregătirea hartei muncipiului București;

2. Alocarea unui spațiu propriu activității în cadrul paginii web a CExA;

3. Încărcarea fotografiilor, cu informațiile aferente pe site-ul CExA, iar factorii decidenţi din administraţie și publicul larg vor fi invitaţi să le vizualizeze.