În cadrul cursului de Drept administrativ II, susţinut de conf.univ.dr. Mihaela V. Cărăuşan, la Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, se va susţine prin metoda PhotoVoice o “Pledoarie pentru o Administraţie Publică orientată către Cetăţean”.

Studenţii vor construi un mesaj către publicul larg, către autorităţi – clarificând cât este de importantă relaţia dintre administraţia publica si cetăţean şi care sunt direcţiile pe care le propun.

Prin această metodă, decidenţii sau publicul larg va fi expus unui mesaj mult mai puternic decât o petiţie sau o expoziţie de fotografie simplă şi, astfel, pot fi sensibilizaţi sau convinşi să adopte o anumită conduită şi să promoveze prin deciziile/hotărârile lor conturarea unei administraţii orientată către cetăţean.

Ce este photovoice?

Photovoice-ul este o metodă de educaţie nonformală care permite transmiterea unui mesaj de impact prin intermediul unor imagini. Metoda oferă participanţilor posibilitatea de a da glas punctelor lor de vedere prin intermediul unor fotografii reprezentative!

Obiective:

  • să permită studenţilor să caute şi să se gandească la punctele tari sau slabe ale administraţiei publice în relaţia cu cetăţeanul;
  • să promovăm schimbul de informaţii şi un dialog critic pe tema orientării administraţiei către cetăţean prin intermediul discuţiilor de grup;
  • să ajungem la comunitate, la public, la cei care iau deciziile publice (administraţie publică, aleşi etc.)

Necesar:

Pentru realizarea fotografiilor se vor utiliza aparatele fotografice sau smartphone-urile autorilor/studenţilor. În cazul în care autorul/studentul nu dispune de mijloacele necesare realizării fotografiei i se va pune la dipoziţie (pe baza unui Proces verbal de predare – primire) un aparat foto din dotarea CExA.

Teme de abordat în cadrul acţiunii de photovoice:

1. Reprezentarea valorilor administraţiei publice în relaţia cu cetăţenii (transparenţă, eficienţă, integritate, adaptabilitate, profesionalism, imparţialitate etc.);

2. Participarea societăţii civile la procesul decizional;

3. Comunicarea şi interacţiunea cu autorităţile administraţiei publice;

4. Accesul la serviciile publice;

5. Condiţiile de lucru ale funcţionarilor publici;

6. Consultarea şi antrenarea cetăţenilor în activitatea administraţiei publice;

7. Responsabilitatea administraţiei publice;

8. Noi cetăţenii!

Paşi de urmat în vederea efectuării acţiunii de photovoice:

1. Alegerea unei teme (din lista de mai sus) ce se va aborda şi evidenţia în fotografiile efectuate de studenţii membri ai grupei;

2. Studenţii anului II vor merge pe teren şi vor realiza fotografii având ca temă generală “Pledoarie pentru o Administraţie Publică orientată către Cetăţean”, precum şi tema aleasă.

3. Fotografiile realizate vor fi discutate în cadrul celor 8 grupe de seminar, pe parcursul semestrului, sub îndrumarea d-nei Mihaela C., şi anume: se prezintă fotografiile, se împărtăşesc opinii şi probleme şi se contruieşte mesajul grupului. Lângă fiecare poză se va nota mesajul autorului ei.

ATENŢIE: Fotografiile se vor efectua cu respectarea normelor legale în vigoare (art. 71-76 din Codul Civil şi art.10, 88 şi 90 din Legea nr. 8/1996).

4. Selecţia de fotografii (de către studenţi şi un specialist în arta fotografică) ce se vor prezenta publicului sau autorităţilor pentru a transmite mesajul studenţilor de la Administraţie Publică despre relaţia administraţiei publice cu cetăţenii.

5. Fotografiile, cu mesajele aferente, vor fi afişate pe site-ul CExA, iar factorii decidenţi din administraţie publică, şi nu doar aceştia, vor fi invitaţi să le vizualizeze.

[button link=”http://cexa.eu/wp-content/uploads/Fisa-fotografiei.doc”] Fişa fotografiei[/button]