Ce este teatru instituţional?
Teatru instituţional, așa cum spune și numele, este o formă de teatru ce dă posibilitatea la interacţiune și la asumarea de roluri. La prima vedere, teatru instituţional ar părea o formă de teatru, însă atributul distinct de „instituţional” creează o nouă modalitate de relaţionare și de interacţiune a instituţiilor UE. Piesa de teatru se petrece astfel încât un grup de studenţi schimbă idei şi opinii privind atribuţiile instituţiilor UE, caută împreună soluţii sau modele de acţiune în procesul decizional în funcţie de cunoştinţele lor în domeniu.

Metoda Teatru Instituţional este un joc de rol (instituţional) poate fi folosită în diferite contexte întrucât oferă șansa participanților să învețe din experiența directă.
Descriere: iniţiatorul are în mana mai multe gheme de lană colorată. El (Ea) va oferi ghemul unui participant spunându-i de ce l-a ales: “pentru că ai rolul instituţional de …… “. Cel (Cea) ales (aleasă) ţine firul înfăşurat după deget şi oferă ghemul altui coleg(ă) spunându-i ce atribuţie are în procedura legislativă/bugetară, de ce îl desemnează. Şi tot aşa până la ultimul patricipant. Fiecare participant va alege cel puţin un coleg, până ce firele vor forma o reţea asemănătoare unei pânze de păianjen ce leagă instituţiile şi organismele UE.

Rezultat aşteptat: Toţi participanţi au deja un bagaj de cunoştinţe privind procesul decizional al UE format iar exerciţiul îi va ajuta să conştientizeze rezultatele acestuia prin faptul că vor expune clar atribuţiile, rolurile şi etapele necesar a fi urmate în realizarea acestuia.

Cine sunt participanţii?
Studenţii de la studii universitare de licență, specializarea Administrație Europeană de la Facultatea de Administrație Publică  din cadrul SNSPA.

Unde se va desfăşura?
La orele de seminar, în sala stabilită în orar.

Care este necesarul de materiale!
Ghemuri de lână colorată.

Cine poate interveni, cum şi cu ce?
Fiecare deţinător al unui rol instituţional poate să intervină pe parcursul piesei printr-o bătaie din picior. Întregul proces se va opri pentru ca studentul să-şi expună opinia cu privire la atribuţia ce şi-o va asuma în cadrul procesului decizional, urmând să primească firul de lână solicitat. Scopul urmărit este ca în acest fel să se acţioneze asupra piesei/procesului prin schimbarea cursului acţiunii într-unul pozitiv, care poate conduce la finalizarea procesului prin luarea deciziei sau nu.

Cine este iniţiatorul?
Coordonatorul de activitate de la seminar/curs.

Ce face iniţiatorul?
Cel mai bine este să ne imaginăm iniţiatorul ca pe un moderator între actori care urmăreşte întreaga piesă şi știe unde trebuie să se ducă firul, care trebuie să fie atent(ă) la toţi participanţi şi să fie tot timpul pregatit(ă) să dea răspuns la întrebările participanţior şi să explice etapele procesului decizional. El (Ea) prezintă regulile teatrului instituţional și rolul lui acolo. El (Ea) știe înainte de toate să pună întrebări care să aibă ecou, să îi provoace pe participanţi să răspundă și să răstoarne situaţia pe toate părţile pentru ca procesul decizional să fie cât mai autentic. Iniţiatorul este parte din piesă încă de la conceperea ei, asistă și poate da indicaţii ca un regizor, face legătura cu realitatea în permanenţă, susţine echipa, este o persoană care poate, și este nevoie, sa rămână obiectivă.

La sfârşit iniţiatorul adresează întrebările:

  • Ce rol aţi avut pe scena teatrului instituţional?
  • Ce ați aflat nou?
  • Care au fost problemele subliniate în piesă?
  • Care sunt cauzele problemelor prezentate?