Scopul Programului Public – Policy, Leadership, Law, Administration and Mangement  este de a promova şi implementa proiecte şi campanii care să abordeze progresul academic în domeniul ştiinţelor juridice şi administrative. În acest sens, obiectivele programului sunt:

a) dezvoltarea studiilor şi cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative privind administraţia publică;

b) analiza şi dezbaterea publică a unor acte juridice şi fapte cu impact major asupra administraţiei publice;

c) participarea la dezvoltarea unei administraţii publice de calitate prin oferirea de consultanţă de specialitate autorităţilor şi instituţiilor publice interesate;

d) creşterea nivelului de conştientizare a necesităţii realizării unui serviciu educaţional şi de cercetare ştiinţifică de calitate în domeniile ştiinţelor juridice şi administrative;

e) încurajarea progresului academic în domeniul ştiinţelor juridice şi administrative;

f) editarea şi publicarea unor volume şi lucrări ştiinţifice interdisciplinare privind administraţia publică;

g) realizarea de programe de pregătire şi formare privind administraţia publică;

h) organizarea de evenimente sociale şi ştiinţifice.

PACT-PPL

Pact pentru Politici Publice Locale

PACPD

Participarea activă a cetățenilor în Procesul Decizional