Ce ne propunem prin PACT-PPL ?

Reforma administraţiei este o temă de actualitate pentru societatea românească însă deciziile publice ce stau la baza realizării ei nu se bucură de legitimitate si de sprijin din partea cetăţenilor. De aceea, în cadrul proiectului ne-am propus ca impreună cu partenerii de la Institutul Qvorum să stabilim gradul de participare al cetățeanului și să modelăm un sistem de angrenare al acestuia  în procesul decizional.

Cetăţenii, autorităţile locale şi ONG-urile din cele 7 localități (Piteşti, Călăraşi, Alexandria, Ploieşti, Târgovişte, Slobozia, Giurgiu) din regiunea Sud Muntenia sunt actori direct implicaţi în realizarea activităţilor proiectului. Pentru a realiza acest lucru 208 cetățeni din 7 localități vor participa la seminariile de orientare și la grupurile tripartite.

Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, Centrul de Excelență Academică va fi responsabil de activitățile specifice obiectivelor proiectului, iar Partenerul nostru în acest proiect, Institutul Euro Qvorum se va ocupa de comunicarea și promovarea acestor activități, precum și de diseminarea rezultatelor proiectului.

Sub sloganul “Impreună creştem cultura administrativă locală din România!”, website-ul privind cultura administrativă locală (www.cultura-administrativa.cexa.eu) urmareşte îmbunătăţirea gradului de pregătire profesională a cetăţenilor. Pentru o bună pregătire, echipa de cercetare a stabilit includerea unor informaţii privind valorile culturii administrative în baza prevederilor din normele legale aflate în vigoare. Totodată, pentru facilitarea accesului cetăţeanului la informaţii privind atribuţiile și competenţele administraţiei publice locale, am organizat normele legale din domeniu întro colecţie de acte normative.

În vederea angrenării cetăţeanului în procesul decizional local, pe pagina culturii administrative locale se vor regăsi intrumente de monitorizare a activităţii administraţiei publice de către acesta. Pentru înţelegerea limbajului specific folosit de funcţionarii din administraţia publică locală, echipa de implementare împreuna cu echipa de cercetare lucrează la întocmirea unui glosar de termeni juridico-administrativi.

Pentru creșterea vizibilităţii activităţilor proiectului, echipa de implementare vă va ţine la curent cu pașii realizaţi pentru îndeplinirea acestora!

Contact echipa de proiect:
E-mail: office2cexa@gmail.com
Tel: (+4) 075-7575-165

Deschide pagina noastră de Facebook privind Sharing Best Practices Network (CPDMP)