Apel la contribuţii

Centrul de Excelenţă Academică prezintă Apelul la contribuţii pentru noul Număr al Revistei Reflecţii Academice
Nr. 1/2014: Politica de energie – strategii, diversificarea resurselor şi evoluţii viitoare
Editor invitat: Aura Carmen Slate

“Alimentarea cu energie ar trebui să fie principala preocupare a economiei” scria Frederick Soddy, expert în studiul energiei şi câştigător al Premiului Nobel pentru chimie în lucrarea sa Wealth, Virtual Wealth and Debt, cu aproximativ o sută de ani în urmă. În prezent, gestionarea eficientă a resurselor de energie se constituie într-o provocare majoră pentru multe state din lume. Fie că acestea se confruntă cu dependenţa de importuri, lipsa resurselor sau au o infrastructura energetică deficitară, decidenţii politici încearcă să atingă cerinţele de eficienţă şi sustenabiliate în alimentarea cu energie şi să stabilească un echilibru între consumul de energie şi dezvoltarea economică. Prin urmare, energia a devenit prioritate pe agenda guvernelor, fiind parte a interesului naţional în aspecte ce ţin de prosperitate şi securitate. Numărul prezent îşi propune să reunească lucrări care cercetează problematica energiei, acordând o atenţie deosebită schimbării de paradigmă pe care o traversează acest domeniu de studiu, care aduce în primplan sursele de energie regenerabile şi pe cele neconvenţionale pe fondul cererii de energie tot mai crescânde în societatea curentă. Studiile interdisciplinare şi comparative sunt de asemenea încurajate.

Autorii sunt invitaţi să contribuie cu lucrări care se încadrează în temele prezentate mai rândurile următoare. De asemenea, acestora le rămâne libertatea de a propune şi tematici noi:
• Diplomaţie energetică;
• Uniunea Europeană şi partenerii strategici externi în domeniul energiei;
• Resurse de energie şi dependenţa de importuri;
• Infrastructura energetică, element cheie pentru o politică de energie eficientă;
• Energia, instrument politic şi sursă de conflict: preţuri, infrastructură, proiecte energetice prezente/ viitoare;
• Perspective asupra surselor de energie neconvenţională;
• Efecte sociale şi economice ale consumului de energie;
• Politicile de energie şi mediu în UE: viziune integrată sau nu?
• Energia verde: costuri de producţie, eficienţă energetică, îndeplinirea cerinţelor de piată;
• Evoluţii viitoare ale teoriei politicii de energie.

Revista Reflecţii Academice primeşte spre evaluare în vederea publicării şi recenzii ale celor mai recente lucrări (nu mai vechi de trei ani) care tratează tematica politicii de energie. Titlurile următoare pot servi drept sugestii:
• Anceschi, L. and Symons, J. (2012), Energy security in the era of climate change: the Asia-Pacific experience, Palgrave Macmillan: Basingstoke.
• Chevalier, J.M. and Geoffron, P. (2013), The new energy crisis: climate, economics and geopolitics, Palgrave Macmillan: Basingstoke.
• Chifu, I. (2011), Energy security strategies in the wider Black Sea region, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale: Bucureşti.
• Codoban, A. (2012), Rusia şi Europa în cursa pentru energie. Gazul natural: între economie şi geopolitică, Ars Docendi: Bucureşti.
• Dorsman, A., et alii (2011), Financial aspects in energy: a European perspective, Springer: Heidelberg.
• Kuzemko, C., et alii (2012), Dynamics of energy governance in Europe and Russia, Palgrave Macmillan: Basingstoke.
• Massai, L. (2012), European climate and clean energy law and policy, Earthscan: London.

Cercetătorii, profesorii, experţii în domeniul energiei, tinerii profesionişti şi studenţii interesaţi de tematica energiei pot trimite articolele şi recenziile lor în format Word, redactate în limbile Română sau Engleză, respectând Instrucţiunile de redactare, astfel:

Termen limită de trimitere a lucrărilor: 24 martie 2014
Notificarea acceptării lucrării în vederea publicării: 31 martie 2014
Publicare: aprilie 2014

Pentru întrebări adiţionale, nu ezitaţi să ne contactaţi prin e-mail la adresa aura.slate@yahoo.com sau la nr. de telefon 0766 82 06 46.
[divider]

ISSN 2284 – 9610

ISSN–L = 2284 – 9610